preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


مدیر اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی با تهیه بسته های زودبازده سرمایه گذاری و تلاش برجذب سرمایه گذاران با هدف ایجاد بسترمناسب و امن برای توسعه توان اقتصادی شهر و طراحی دورنمای افق توسعه شهری گامهای بلندی را برداشته است . بخش کوتاهی از دستاوردهای این حوزه به شرح : درحوزه سرمایه گذاری : - مقدمات عقد تفاهم نامه مشترک سرمایه گذاری درایجاد مجتمع تجاری در شهر - تفاهم نامه مشترک همکاری شهرداری با پدافند غیرعامل و دانشگاه دولتی درزمینه اجرای طرح های پژوهشی و اجرایی - تفاهم نامه اجرای مرکز تجاری – تفریحی بین المللی در پارک شهربازی (مرداد 99) به اعتبار 400 میلیارد تومان آورده سرمایه گذار - بررسی قرارداد مشترک سرمایه گذاری ایجاد مجتمع رز (مسکونی تجاری ) در 4 هکتار از اراضی پارک شهربازی (محل بازی های فرسوده و پارک بانوان ) در ده طبقه با ایجاد فضای همایش بین المللی و ... با حجم سرمایه 1700 میلیارد تومان در قبال سهم مشارکت 400 میلیون تومانی شهرداری درقبال واگذاری زمین و مجوزها - تغییر پست مدیریت به نام دکترمقدمی (ابان 99)
- تهیه و جمع آوری ا طلاعات جامع از پروژه های مورد سرمایه گذاری . - بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پروژه ها از نظر تاثیرات اقتصادی درآمدی . - فراهم نمودن بستر مناسب جهت ترغیب و تشویق در امور سرمایه گذاری . - انجام مشاوره با کارشناسان ذیربط شهرداری و صاحب نظران حقیقی وحقوقی در امور سرمایه گذاری جهت ارائه طرح های کاربردی . - ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای از امور سرمایه گذاری از سوی شهرداری به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور. - ارجاع کلیه طرح های مصوب هیأت عالی جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی شهر یا کمیسیونها. - ایجاد هماهنگی در امور سرمایه گذاری در مناطق و سازمان های وابسته و واحدهای تابعه شهرداری

خبرهای شهری