preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


جلسه ملاقات مردمی شهرداری بجنورد برگزارشد
جلسه ملاقات مردمی شهرداری بجنورد برگزارشد
جلسه ملاقات مردمی شهرداری بجنورد برگزارشد به روال هر سه شنبه ، جلسه ملاقات مردمی شهرداربجنورد با حضور جمعی از شهروندان برگزارشد. به دلیل محدودیت های اجتماعی ، این جلسه به صورت فرد به فرد و اختصاص زمان خصوصی به رسیدگی درخواستها انجام گرفت. برخی از پرونده های مطرح شده دراین جلسه مربوط به مسائل شهرسازی ازجمله مشکلات در اخذ پایان کار به دلیل تخلفات ساختمانی – تمدید پروانه – درخواست تراکم مازاد بود. مهندس زارعی شهرداربجنورد گفت: ازتمام ظرفیتهای قانون شهرداری ها درچارچوب ضوابط به نفع شهروندان بهره می بریم. مهندس زارعی افزود: درتفسیر قانون باید جانب شهروندان را رعایت کرد و به انجام این مهم درشهرداری پایبندیم. شهردار عنوان داشت: مهمترین اصل برای مدیریت شهری ، رعایت قانون و پایبندی به آن است اما درحمایت از شهروندان برای صدوررای باید نهایت راهکارها را به نفع شهروندان بررسی کرد. این جلسه با طرح موضوعات دیگر ازجمله درخواست بکارگیری ، تخفیف جرایم و... ادامه یافت.

خبرهای شهری