preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


کارگاه آموزشی آشنایی با صدمات اعتیاد در شهرداری
کارگاه آموزشی آشنایی با صدمات اعتیاد درخانواده ویژه پرسنل شهرداری بجنورد برگزارشد
کارگاه آموزشی آشنایی با صدمات اعتیاد درخانواده ویژه پرسنل شهرداری بجنورد برگزارشد این کارگاه آموزشی که با مشارکت سازمان پسماند استان و اداره کل تعاون کار واموراجتماعی استان و به مدیریت سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری برگزارشد در دو محور آموزشی با موضوعات بررسی صدمات اعتیاد بر خانواده و راهکارهای کاهش آسیب های روانی به افراد خانواده برگزارشد. درحاشیه این کارگاه آموزشی از مقام زن تجلیل شد. مدیرعامل سازمان پسماند استان ، زنان را درطول تاریخ ، عنصر سازنده و زندگی بخش توصیف کرد که می توانند مولف هرتغییری باشند. مهندس عظیمی گفت: بانوان درطول تاریخ ثابت کردند جسارت وقدرت انجام کارهای بزرگ را دارند و جامعه اسلامی ما به داشتن زنان مومن و فداکاربه خود افتخارمی کند ، زنانی که دوشادوش مردان دراجتماع حضور موثرداشته و بقای خانواده سالم را درتربیت فرزندان مومن وصالح می دانند. وی با تجلیل از مقام زنان ، روز میلاد حضرت فاطمه (س) را تبریک گفت و ازهمه همکاران این سازمان که درانجام امور محوله درنهایت درستکاری و امانت خدمت می کنند ، سپاسگزاری کرد. گفتنی است برگزاری این کارگاه درنهایت رعایت مسائل بهداشتی درکنترل کرونا انجام گرفت.

خبرهای شهری