preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


تدوین برنامه فرهنگی در افق شورای سیاست گذاری
برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری سازمان فرهنگی شهرداری بجنورد درافق 1400
برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری سازمان فرهنگی شهرداری بجنورد درافق 1400 شورای سیاست گذاری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری بجنورد با دستورجلسه برنامه ریزی اجرای فعالیتهای فرهنگی در سال 1400 برگزارشد. دراین جلسه که به مدیریت مهندس زارعی و با حضور آقای طلایی فر (معاون توسعه مدیریت و منابع ) موفق (مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری ) – جمشیدی (مدیر حقوقی و املاک ) درمحل سازمان فرهنگی اجتماعی برگزار شد ، حول محور برنامه های اجرایی در سال 1400 بحث و تبادل نظر انجام گرفت. مهندس زارعی گفت: رویکرد ما تقویت امور فرهنگی اجتماعی در سایه حیات کرونا است اما بخشی از توانمان را باید در 1400 با افق عبور از کرونا و دوران پسا کرونا اختصاص دهیم. شهردار ادامه داد: دردوران شیوع کرونا که احتمال خطر شیوع بیماری تهدیدی جدی محسوب می شود و عملا امکان برگزاری اجتماعات را از ما می گیرد ، باید تمرکزمان را براجرای آنلاین برنامه ها و تقویت فعالیت در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت دنیای الکترونیک معطوف کنیم. مهندس زارعی افزود: البته برای عبور از بیماری کرونا و آغاز دوران جدیدی از زندگی شهری در پسا کرونا هم مدیریت شهری نیازمند برنامه ریزی با افق سلامت جامعه و بازگشت روال عادی به بطن شهر است و نباید از آن غافل بود و با امید به اینکه این دوران هم سپری خواهد شد باید برنامه های متناسب داشته باشیم. درادامه مدیران حاضر درجلسه به بیان نقطه نظراتشان پرداختند .

خبرهای شهری