preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


آگهی مزایده فروش زمین
یک فرصت استثنایی با قیمت مناسب و موقعیت عالی درشهرداری
آگهی مزایده فروش زمین شهرداری بجنورد درنظردارد یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 98 / 546 مترمربع واقع در بجنورد ، حاشیه بلوار شهید صیاد شیرازی ، نرسیده به تقاطع خیابان سید جمال الدین اسدآبادی ، با برآورد اولیه 000/ 600 / 986 / 92 ریال را از طریق مزایده به فروش رساند . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد از واحد حقوقی و پیمان شهرداری مرکزی بصورت مهر و امضا شده طبق توضیحات اسناد مزایده و تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی حداکثر تا تاریخ 9 / 12 / 99 اقدام نمایند و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن : 114 – 32222110 تماس حاصل نمایند. شهرداری بجنورد

خبرهای شهری