preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


تقدیررئیس شورای اسلامی استان از شهردار بجنورد
علیرضا ایزدی ؛ ریاست شورای اسلامی استان و نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استانها : «شهر زیبا» بستر اولیه ارتقای شاخص های توسعه شهری است
ابتکارعمل شهرداری بجنورد در برگزاری جشنواره شهرزیبا – خانه زیبا سرانجام با برگزاری آیین اختتامیه و معرفی برترین شهروندان در طراحی و معماری فضاهای مسکونی ، با پوشش خوب رسانه ای و مشارکت شهروندان ، موجی از تقدیرها را به همراه داشت که یکی از این پیامها ، ارسال پیام تشکر و تقدیر ریاست شورای اسلامی استان است که از اقدام شهرداری بجنورد وتوجه و ابتکار عمل مهندس زارعی در برگزاری این همایش تشکر کردند. گفتنی است این جشنواره با هدف به مشارکت گرفتن شهروندان در ایده پردازی و توجه به طراحی فضاهای مسکونی با تکیه بر هویت بخشی و استفاده از مولفه های بومی شهر برگزار شد تا گامی باشد در راه ایجاد تغییر در طراحی فضاهای عمومی شهر که به گفته مهندس زارعی بازخوردهای خوبی از آن دریافت شد و درگام نخست ، اهدافی که درقبال پرداختن به جشنواره انتظار می رفت ، به نحو مطلوبی حاصل آمد. درمتن پیام تقدیر ریاست شورای اسلامی استان خراسان شمالی آمده است : علیرضا ایزدی ؛ رئیس شورای اسلامی استان و نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استانها : «شهر زیبا» بستر اولیه ارتقای شاخص های توسعه شهری است و بخشی از رفتارهای شهروندان از محیط شهر گرفته می شود، پرداختن به دو موضوع خانه و زیبایی تصمیم ارزنده ای است که تداوم آن شهرها را به محیط مناسب‌تری برای تعالی انسان تبدیل می کنند. از اقدام شایسته شهرداری بجنورد در برگزاری همایش خانه زیبا-شهر زیبا سپاسگزاریم و امیدواریم در سالهای آتی و در سایر شهرهای استان نیز برگزار گردد.

خبرهای شهری