preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


مزایده فروش 4 باب مغازه دربجنورد
آگهی مزایده فروش 4 باب مغازه شهرداری بجنورد در نظر دارد 4 باب مغازه به شرح مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند
آگهی مزایده فروش 4 باب مغازه شهرداری بجنورد در نظر دارد 4 باب مغازه به شرح مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد از اداره حقوقی و پیمان شهرداری مرکزی بصورت مهر و امضا شده طبق توضیحات اسناد مزایده و تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی تا تاریخ 25 / 11 / 99 اقدام نمایند و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن: 114-32222110 تماس حاصل نمایند.

خبرهای شهری