preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


شهرداربجنورد: تعلق خاطر شهروندان به محل زیستشان را
ابتکارعمل شهرداربجنورد برای به مشارکت گرفتن شهروندان در شهرتکانی نوروزی
شهرداربجنورد: تعلق خاطر شهروندان به محل زیستشان را احیا کنیم ابتکارعمل شهرداربجنورد برای به مشارکت گرفتن شهروندان در شهرتکانی نوروزی شهرداربجنورد درحاشیه برگزاری جلسه دوم ستاد نوروزی ، به مشارکت شهروندان درهمکاری با شهرداری درسالهای دور اشاره کرد و گفت: هرروز بیشتر از این فرهنگ زیبای همکاری دور می شویم و محلات شهری که محلی برای مراودات فرهنگی اجتماعی افراد بود ، کارآیی خود را ازدست می دهد . مهندس زارعی گفت: نیازمند احیای حس تعلق خاطر شهروندان به محل زندگی شان هستیم و برای این امر باید برنامه ریزی کنیم. وی با اشاره به برنامه اجرایی معاونت خدمات شهری برای حضور درمحلات مختلف شهری و ارائه خدمات منسجم شهری درمحلات ، گفت: قبل از حضور مجموعه خدمات شهری باید گروهی از مجموعه فرهنگی درمحل مستقر بشوند . اجرایی شدن این ابتکار به گفته مهندس زارعی مستلزم به مشارکت گرفتن سمن ها و دفاتر تسهیل گری است تا با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری درمحلات مختلف حضور یافته و از شهروندان برای مشارکت در شهرتکانی دعوت کنند. مهندس زارعی با بیان اینکه به منظور تقویت روحیه مشارکت شهروندان ، بیشترین سطح مشارکت شهروندی و همکاری خوب شهروندان در شهرتکانی محله به محله شناسایی و مورد تشویق قرار خواهد گرفت ؛ اضافه کرد: با این اقدام می توانیم علاوه برایجاد فضای دوستانه ، آغاز ی در آشتی شهروندان با شهرداری را پی ریزی و تجربه کنیم . شهردار اذعان کرد : اگر شهروندان ، شهرداری را از خود بدانند و خدماتش را از نزدیک ببینند ولمس کنند قطعا درزمینه های مختلف مدیریت شهری می توانیم شاهد افزایش مشارکت آنان باشیم. اهدای نهال رایگان نیز درکنار مشوق های نوروزی شهردار به شهروندان متعهدی است که در اجرای برنامه های شهرداری مشارکت می کنند.

خبرهای شهری