preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


شهرداری بجنورد ، شهرداری پیشگام استان
شهرداری بجنورد ، شهرداری پیشگام استان در پرداخت عیدی همکاران شهرداری
شهرداری بجنورد ، شهرداری پیشگام استان در پرداخت عیدی همکاران شهرداری به گزارش معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری ، پرداخت حقوق و عیدی کارمندان شهرداری از اقدامات جهادی است که درسایه مدیریت مهندس زارعی شهرداربجنورد محقق شد. طلایی فر گفت: انصافا همکاران شهرداری درتلاش و تکاپوی صادقانه برای خدمت به شهرو متعهد به سازمانشان هستند و این همدلی و انسجام است که توانست درسال دشوار اقتصادی و درجدال با بیماری کرونا که ضربه های سختی بر پیکر مدیریت شهری وارد آورده اند ، به بقای خود ادامه بدهد و درحمایت از همکاران زحمتکش شهرداری ، پرداخت به موقع حقوق و عیدی را تجربه کند. طلایی فر افزود: حمایتهای شورای اسلامی شهر و مدیریت خوب مهندس زارعی توانست به برنامه های موفق مالی شهرداری منجر شود و خوشبختانه شرمنده همکارانمان نشدیم

خبرهای شهری