preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


آغاز طرح نوروزی ساماندهی دستفروشان شهر
رفع سد معبر با ساماندهی دستفروشان سیار در بجنورد اجرا می شود
رفع سد معبر با ساماندهی دستفروشان سیار در بجنورد اجرا می شود مدیریت بر معابر با تکیه بر تاکید مهندس زارعی شهرداربجنورد به حفظ فاصله گذاری و کنترل بیماری کرونا دردستور کار معاونت خدمات شهری قرار گرفت. ساماندهی به دستفروشان و رفع مشکل و معضل همیشگی تردد فروشندگان سیار درشهر ، موضوعی است که به گفته مهندس شادکام معاون خدمات شهری شهرداری ، معضل دیرپای همه شهرداری ها است و برای رفع آن همیشه اقداماتی به انجام رسیده است که مقطعی است . مهندس شادکام ادامه داد : طرح ساماندهی به دستفروشان شهر و جلوگیری از فعالیت دستفروشان سیار در اسفند ماه که بیشترین تردد و تراکم را در هسته مرکزی شهر شاهدیم ، یک خواسته و مطالبه عمومی است و مهندس زارعی شهردار بجنورد نیز با همین هدف ، دستور ساماندهی به دستفروشان را در لیست خدمات اجرایی این معاونت قرار داده است . شادکام گفت: صدور اخطار برای دستفرشان سیار و ممانعت از فعالیت وانت بارها و انتقال آنها به روزبازارها و ساماندهی دستفروشان در روزبازارهای شهرمیتواند بخشی از معضل شهری را مرتفع کند مشروط براینکه شهروندان و کسبه دوره گرد نیز با ما همکاری کنند. شادکام بابیان اینکه اگر مقاومتی بشود ، شهرداری ناگزیر است از اهرم های دیگری استفاده کند ، گفت: احقاق حقوق شهروندی وظیفه شهرداری است و باید با نگاه کلی به حقوق همه شهروندان و کنترل بیماری کرونا ، راهبردهای مدیریت شهری را تدوین کنیم .

خبرهای شهری