preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


بادرختی سبزگردد این زمین
15 اسفند ماه - هفته درختکاری گرامی باد
با درختی سبز گردد این زمین ..... به فرمایش نبی اکرم (ص) : شش چیز پس از مرگ مؤمن به وی رسد: فرزندی که برای او آمرزش‌خواهی کند و قرآنی که از او بماند (قرائت شود) و نهالی که بکارد، چاهی که حفر کند و صدقه جاریه و سنت و روش پسندیده‌ای که پس از وی بدان عمل شود. چرا که درختان مهرخداوند هستند بر زمین واینک در آستانه آغاز هفته درختکاری ، با کاشت نهالی به نام درگذشتگانمان یادشان را گرامی بداریم و به یاد عزیزانمان میراث ماندگار و جاودان بجا بگذاریم که سلامت زمین سلامت و بقای بشر است . 15 اسفند ماه – روز دوستی با طبیعت و آغاز هفته درختکاری را گرامی می داریم. مدیریت ارتباطات شورای اسلامی و شهرداری بجنورد – 14 اسفند

خبرهای شهری