preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


گزارش آسفالت و لکه گیری نوروزی معابر سطح شهربجنورد
گزارش آسفالت و لکه گیری نوروزی معابر سطح شهربجنورد
گزارش آسفالت و لکه گیری نوروزی معابر سطح شهربجنورد معاون فنی و امورزیربنایی شهرداری بجنورد از آغاز گسترده لکه گیری معابر شهر در استقبال از نوروز طی یک ماه اخیر خبرداد و گفت: درادامه لکه گیری های انجام گرفته ، درسطح شهرامروز درنقاط مختلفی مشغول کارهستیم . مهندس حمیدی گفت: اعتبارات لکه گیری و مرمت معابر دربودجه نوروزی شهرداری بالغ بر 2 میلیارد تومان تامین شده است که تحت عنوان بهسازی معابرشهری انجام خواهد گرفت و براساس مساعد بودن شرایط آب وهوا نسبت به لکه گیری معابر تا پایان اسفند و درادامه در ایام نوروز اقدام می کنیم. مهندس حمیدی افزود: به موازات انجام لکه گیری ، آسفالت تراشی و مرمت کانالهای حفاری شده و همچنین آسفالت درمعابرخاکی شهرنیز انجام خواهد گرفت. حمیدی ادامه داد: اولویت ما در لکه گیری ها ، معابر اصلی پرتردد و منتهی به هسته مرکزی شهر است و درادامه بلوارهای ورودی شهر و سپس محلات شهری را در دستور کار قرار خواهیم داد که توسط سازمان بازآفرینی شهری انجام می گیرد.

خبرهای شهری