preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


جلسه کمیسیون بند 20 شهرداری بجنورد برگزارشد
جلسه کمیسیون بند 20 شهرداری بجنورد برگزارشد
جلسه کمیسیون بند 20 شهرداری بجنورد برگزارشد کمیسیون بند 20 شهرداری با حضور اعضای متشکل از شورای اسلامی شهر ومدیران شهرداری در محل معاونت خدمات شهری شهرداری برگزارشد. دراین جلسه موانع و راهکارهای اجرای قوانین درمدیریت شهری مورد بحث قرارگرفت. مشاغل مزاحم ، رفع سد معبر ازجمله مواردی بود که دراین جلسه مطرح شد. جمشید گریوانی ، احمد وکیلی از اعضای دورپنجم شورای اسلامی شهر و آقای حمیدی نماینده اداره بهداشت درجمع مدیران خدمات شهری شهرداری حضورداشتند.

خبرهای شهری