preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


پارک مهربانو میزبان مسابقات مچ اندازی انتخابی کشور
پارک مهربانوی شهرداری بجنورد میزبان مسابقات مچ اندازی انتخابی کشوری شد
پارک مهربانوی شهرداری بجنورد میزبان مسابقات مچ اندازی انتخابی کشوری شد محمد موفق رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری بجنورد گفت : مسابقات مچ اندازی درسطح بانوان دررده انتخابی کشوری بین باشگاههای استان خراسان شمالی درروز جمعه در سالن مهربانوی شهرداری برگزارشد. موفق افزود: این مسابقات با شرکت گروههایی از شهرهای گرمه ، اسفراین ، شیروان و بجنورد و در رده سنی مختلف و دراوزان 55 تا 80 کیلوگرم برگزارشد. موفق یادآوری کرد: مشارکت این سازمان با اداره کل ورزش و جوانان استان درزمینه تامین شرایط مکانی مسابقه و مشارکت در اهدای جوایز انجام گرفت. به نفرات برتر جوایزی اختصاص یافت و تیم های برتر بعنوان تیم منتخب استانی قرار است در مسابقات کشوری حضور یابند.

خبرهای شهری