preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


بازدید مدیرکل بازرسی استان از شهرداری بجنورد
مهندس زارعی شهردار بجنورد : اولویت ما حفظ کرامت افراد و پاسخگویی صریح و سریع به شهروندان است.
بازدید بازرسی استان از شهرداری بجنورد مهندس زارعی شهردار بجنورد : اولویت ما حفظ کرامت افراد و پاسخگویی صریح و سریع به شهروندان است. جناب مهرپرور مدیرکل بازرسی استان به همراه معاونین اشان از شهرداری بازدید کردند. محوراین بازدید بررسی نحوه خدمات رسانی و تکریم ارباب رجوع بود که با ارائه گزارشی از سامانه 137 و آنالیز درخواستهای مردمی انجام گرفت. مهندس زارعی دراین بازدید حضور یافت و گفت: شهرداری مرکزی عملکرد نظارتی دارد و کلیه مدیران این مجموعه با نظارت برعملکرد مناطق مسئولیتهای مختلفی را به انجام می رسانند. شهردار عنوان داشت: اولویت ما تکریم و حفظ کرامت افراد و مراجعین و پاسخگویی شفاف و روشن است .

خبرهای شهری