preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم

امروز : دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 | | آخرین بروز رسانی شنبه 17 ارديبهشت ساعت 12:35 |

-بخشی از دستاوردهای مهندس مهماندوست طی سال 99 به شرح ذیل می باشد: - بخشودگی دو ماه اجاره بهای کلیه اماکن تجاری (بوفه ها – غرفه ها – رستورانها و ... ) تحت مدیریت شهرداری آسیب دیده دربحران کرونا طی مصوبه شورای اسلامی شهر - تعطیلی پارکها دردوران شیوع ویروس کرونا از 17 اسفند ماه 98 - بازگشایی مجدد پارکها و بوستانها با ذکر اولویت فاصله گذاری اجتماعی - آماده سازی و تولید و کاشت 300 هزار گلدان گل در نوروز 99 ازتولیدات نهالستان شهرداری بجنورد - آماده سازی جاده و معابر نهالستان درتبدیل به پیست دوچرخه سواری خانوادگی - پرورش پیله ابریشم در سالن ستاد بحران به ظرفیت 6000 مترمربع برای اولین بار گامهای شهرداری در استقلال مالی سازمانها (خرداد 99) - عقد تفاهم نامه همکاری و تهاتر با آبفای شهری برای تعیین تکلیف مالکیت چاه های موجوددرشهر و بخشودگی جرایم برداشت بدون مجوز حقابه (مرداد 99) - نصب کنتور هوشمند برچاههای تحت مدیریت شهرداری به اعتبار 200 میلیون تومان جهت محاسبه دبی مصرف و کاهش هزینه های احتساب برآورد احتمالی - کاشت درختان به روش روتبال در آرامستان قطعه متوفیان کرونایی (ابان 99) - کاشت درختان به روش روتبال در پارک محلات حواشی شهر - بسته شدن کامل 60 پارک محله در پی شیوع مجدد کرونا در آذرماه 99
• نظارت بر انجام اقدامات لازم در جهت زيبا سازي و بهسازي فضاهاي شهري در جهت نيل به بافت مطلوب شهري • نظارت بر انجام اقدامات لازم در جهت ارائه طرح هاي موردنیاز در زمينه فضاسازي مناسب جهت معابر و پاركها و وسائط نقليه و اماكن عمومي متعلق به شهرداري و شيوه هاي جديد و متنوع تبليغات عمومي • نظارت بر صدور مجوز نصب تابلو در گوشه و كنار شهر و سردرب اماكن عمومي و تجاري با توجه به آيين نامه هاي مربوطه وتدوين ضوابط و دستورالعملهاي خاص در اين زمينه • نظارت بر انجام اقدامات الزم در جهت تهيه طرحهاي آذين بندي و چراغاني در ارتباط با برگزاري اعياد و جشن هاي مذهبي وميهماني و نظارت در حسن اجراي آنها توسط مناطق و واحدهاي اجرائي مربوطه • نظارت بر اجراي مفاد بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوطه در زمينه مبلمان شهري اعم از حاشيه خيابان ها، پارك ها و محل هاي تجمع عمومي و..... • نظارت بر اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه • تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان ، اصلاح ، متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب و اجرای آن پس از تصویب با رعایت آیین نامه سازمان • تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به شورای سازمان • امضاء کلیه اسناد واوراق مالی و تعهد آور ، قبول تعهد ،ظهر نویسی ،پرداخت و واخواست اوراق تجاری یا انجام هر گونه معامله اعم از اوراق تجاری ،وصول مطالبات ،فسخ قراردادها، پرداخت دیون، تضمین دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش یا رهن • انجام سایر اموری که طبق اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا موجب مقررات قانون تجارت صرفا به عهده رئیس سازمان می باشد • نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه سازمان وخلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را بعهده دارند • نظارت بر انجام هرگونه مطالعات ضروری و تامین مالی پروژه ها • نظارت بر انعقاد هرگونه قرارداد ضروری در چارچوب قوانین و مقررات موجود و در قالب اهداف سازمان • نظارت بر جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ار تباط با مراکز علمی و فنی داخل و خارج از کشور به منظور تسهیل در حصول اهداف • نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی • همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی و آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سارمان ویا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به شورای سازمان • اجرای مصوبات شورای سازمان که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن و اعمال مدیریت صحیح • نمایندگی سازمان در برابر ادارات ،موسسات دولتی و خصوصی • نظارت بر استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطالعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی • نظارت بر پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

خبرهای شهری