preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


هرس پاییزه فضاهای سبز شهر بجنورد شروع شد
هرس پاییزه فضاهای سبز شهر بجنورد شروع شد
هرس پاییزه فضاهای سبز شهر بجنورد شروع شد مهندس مهماندوست ، رئیس سازمان سیما و منظر شهری شهرداری بجنورد از آغاز هرس پاییزه فضاهای سبز شهری خبرداد. وی گفت: - همزمان با شروع فصل سرما ، هرس پاییزه شامل هرس چمن ها و شمشادها بصورت گسترده در سطح شهر و پارکها و بوستانها آغاز می شود. - حذف پاجستی درختان با هدف تقویت تنه و جلوگیری از آفت زدگی گیاهان اقدام دیگری است که درحین بازبینی درختان و گیاهان به آن رسیدگی می شود. - تغییر کاشت گیاهان و گلها براساس سازگاری با محیط در هوای خنک پاییزی نیز هم اکنون در تقاطع ها و بولوارهای سطح شهر اجرا می شود.

خبرهای شهری