preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


26 هزار متر مربع از معابر شهر در47 روز آسفالت شد
26 هزار متر مربع از معابر شهر در47 روز آسفالت شد
26 هزار متر مربع از معابر شهر در47 روز آسفالت شد وعده سرپرست شهرداری بجنورد به شهروندان : توسعه خدمات عمرانی و افزایش سطح خدمات به شهروندان طی 47 روز از زمان شروع سرپرستی علی گودرزی در شهرداری ، به موازات شروع خدمات متنوع ، توجه ویژه ای به بهسازی معابر با اولویت آغاز آن از محلات کم برخوردار شهری صورت گرفت. علی گودرزی ، سرپرست شهرداری بجنورد : - تنها طی بازه زمانی 47 روزه، شهرداری موفق شد 26 هزار متر مربع از سطح معابر را آسفالت کند. - این خدمات از جوادیه شروع و به 32 متری شهدا رسید و درادامه در سطح شهر گسترش یافت. - زیرسازی معابر نیز در سطح 37 هزار و 165 مترمربع انجام گرفته است که عمدتا در محلاتی این خدمات ارائه شد که فاقد بافت مناسب برای تردد بودند. - بهسازی وتسطیح معابر نیز دیگر خدمتی است که در سطح عمران شهری در سطح 17 هزار مترمربع ارائه شده است. - گرانی قیمت قیر و کمبود آن در بازار مشکلاتی را پیش روی شهرداری قرار داده است اما درصدد هستیم با رویکرد استمرار خدمات عمرانی بخشی از نیاز معابر به آسفالت را با بتن آر سی سی مرتفع کنیم. - گستره خدمات عمرانی در تمام شهر توزیع می شود و تا مناسب بودن شرایط جوی، اقدامات عمرانی را در دستور کار داریم.

خبرهای شهری