preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


بیانات مقام معظم رهبری در حوزه مدیریت شهری
رهبر انقلاب: شهرها باید به نام شهیدان مزیّن شوند 🔹شهر باید مزیّن شود به نام شهیدان، به یاد شهیدان، شوراهای شهر در شهرهای مختلف بدانند که با اسم چه کسانی این شهر مفتخر می‌شود. 🔹چه افتخاری برای یک شهر، برای یک خیابان، برای یک کوچه و یک گذر، بالاتر از اینکه نام شهید بزرگی، نام یک انسان فداکاری بر روی آن گذاشته بشود، اینها چیزهایی است که بایستی دنبال بشود.

خبرهای شهری