preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


بازدید شهردار از پارک درآستانه افتتاح شهرک
اولین اقدام عملی دکتر حمیدی شهردار بجنورد بازدید از پارک درآستانه افتتاح شهرک فرهنگیان
اولین اقدام عملی دکتر حمیدی شهردار بجنورد بازدید از پارک درآستانه افتتاح شهرک فرهنگیان دکتر حمیدی شهردار بجنورد به همراه مدیران شهرداری در آستانه افتتاح فاز یک پارک شهرک فرهنگیان ، بازدیدی از مجموعه بعمل آورد. دراین بازدید آخرین مراحل آماده سازی و برنامه ریزی های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. دکتر حمیدی حضور شهروندان را تکمیل کننده خدمات شهرداری دانست و گفت باید از تمام ظرفیتها به نفع جلب مشارکت مردم بهره ببریم . توجه به ایده های نو – الزام و تعهد به برنامه زمان بندی – ارائه طرح و برنامه در تعریف پروژه ها مواردی بود که به مدیران توصیه شد. گفتنی است فاز یک پارک شهرک فرهنگیان روز شنبه 8 آبان ماه با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، مدیران شهری و شهروندان افتتاح خواهد شد.

خبرهای شهری