preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


شهردار بجنورد دربازدید از پارک بانوان مهربانو
شهردار بجنورد دربازدید از پارک بانوان مهربانو
شهردار بجنورد دربازدید از پارک بانوان مهربانو دکترحمیدی ، شهردار بجنورد: - درتلاش خواهم بود در دوران مدیریت ام از فضاهای موجود درتعریف کاربری هایی برای بانوان استفاده کنم. - دراستخر بانوان پارک بش قارداش که تاکنون بلااستفاده مانده است ، نیازمند تعریف کاربری های جدید برای احیای مجموعه و حرکت به سمت درآمد زایی داریم. - بهرحال بخشی از جمعیت شهر را بانوان شکل داده اند و بعنوان مدیریت شهری باید متولی رفع نیازها و خواستهای بانوان باشیم. - سلامت مادران در حفظ انسجام خانواده و تربیت فرزندان یکی از اصول اساسی است و بی شک در حفظ این سلامت ، باید فضاهای ورزشی و تفریحی و گردشی مختص بانوان ایجاد کنیم.

خبرهای شهری