preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


آموزش های شهروندی
آموزش شهروندی
آموزش های شهروندی روز گذشته با حضور سرپرست سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد در برنامه ی رادیویی و تلویزیونی خبر،آموزش های مرتبط با وسایل گرمایشی در فصل سرما تهیه و ضبط، تا در برنامه های مختلف در اختیار شهروندان قرار گیرد. متاسفانه هر ساله با شروع فصل سرما شاهد اتفاقات ناگواری پیرامون گاز گرفتگی شهروندان عزیز هستیم،که سازمان آتش نشانی سعی نموده تا با تهیه برنامه ها و حضور در صدا وسیما،بتواند رسالت ایمنی خود را انجام و در جهت کاهش آسیب ها و تلفات گاز گرفتگی قدمی هر چند کوچک بردارد.

خبرهای شهری