preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


ستاد پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر استان
ستاد پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر استان تشکیل جلسه داد
.............................. ستاد پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر استان تشکیل جلسه داد این جلسه که درسالن جلسات استانداری و به ریاست استاندار وبا حضور مدیران دستگاههای متولی دیروز 12 آبان ماه برگزار شد ، حول محور ایجاد فرصت های کارآفرینی واشتغال برای توانمند سازی افراد و ساماندهی معتادین بحث و تبادل نظر انجام گرفت. دکتر شجاعی استاندارخراسان شمالی ، اشتغالزایی و سایر حمایت های اجتماعی را لازمه ترخیص معتادان بهبودیافته از مراکز ترک اعتیاد دانست و گفت در غیر این صورت شاهد بازگشت دوباره آنها به دام این آسیب اجتماعی، ورود به کمپ‌ها و در نهایت اتلاف بودجه و هزینه ها خواهیم بود. دکترحمیدی شهردار بجنورد درحاشیه این جلسه درگفتگویی عنوان داشت: شهرداری دربخش اجرای امور اجتماعی ، بخشی از توان فرهنگی را به توانمند سازی و حمایت از ان جی اوهای ترک اعتیاد اختصاص داده و دراین زمینه سابقه خوبی درهمکاری و مشارکت با این مراکز دارد. شهردار عنوان کرد: بعنوان یکی از اعضای کمیته راهبری ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای اجرای مصوبات به شرط مشارکت تمامی دستگاههای متولی ، شهرداری نیز آمادگی همکاری برای توسعه سطح مشارکت خود را دارد.

خبرهای شهری