preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


آبگرفتگی معابر معضلی نگرانی شهردار بجنورد
آبگرفتگی معابر معضلی که شهردار بجنورد را نگران می کند
آبگرفتگی معابر معضلی که شهردار بجنورد را نگران می کند دکترحمیدی، شهردار بجنورد در بازدیدهای امروز (13 آبان ) از سطح منطقه یک ، از رینگ بیرونی شهر و کلیه مسیل های اطراف بازدید کرد. دکترحمیدی : - آبگرفتگی یک معضل و چالش دیرپا در شهرداری است که تاکنون برای رفع زیرساختی آن اقدامات کمی به انجام رسیده است. - ساماندهی مسیل ها باید درقالب جذب اعتبارات دولتی دیده شود . - برای اطلاع رسانی از وضعیت خطرناک مسیل ها ، مکاتبه ای با استاندارمحترم خواهیم داشت تا وضعیت و موقعیت شهر را در زمان بارندگی ها تشریح کنیم. - نیازمند تدوین طرح اجرایی و برآورد هزینه های دقیق برای ساماندهی به مسیل ها و مدیریت بر روان آبها هستیم تا با طرح موضوع ، ازمحل اعتبارات دولتی برای آن منابعی درنظر گرفته شود. گفتنی است با حضور شهردار و مدیر حراست و شهردار منطقه یک طی امروز صبح ، مسیل خندق فرودگاه ( چهارراه رسالت ) – مسیل معراج درباقرخان – پل گلستان شهر در انتهای استادیوم تختی مورد بازدید قرار گرفت. بازگشایی برخی از معابر در طرح تعریض دربخش پارکینگ شهرداری منطقه یک نیز یکی از مواردی بود که نسبت به آن دستوراتی صادرشد.

خبرهای شهری