preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


جلسه با هدف رفع مغایرت پرونده سرمایه گذاری
جلسه درون سازمانی شهرداری بجنورد با هدف رفع مغایرت در پرونده های سرمایه گذاری برگزار شد
جلسه درون سازمانی شهرداری بجنورد با هدف رفع مغایرت در پرونده های سرمایه گذاری برگزار شد روشن ضمیر معاون توسعه مدیریت منابع شهرداری : - درپروژه های سرمایه گذاری ، احقاق حق شهرداری باید با رعایت صرفه و صلاح سازمانی درنظر گرفته شود. - باید شرایط را در وضعیت موجود بررسی و در دوپرونده هماک و طلای سفید ، چالش های پیش رو را بررسی و با راهکارهای اجرایی برای آن تدابیر عملیاتی برنامه ریزی شود. - دراجرای وظیفه با کسی تعارف نداریم ، اینکه عضو شورای اسلامی از منافع شهرداری دفاع میکند دلگرم کننده است . مغروری ، عضو شورای اسلامی و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر: - خودم را متعهد به حفظ منابع و منافع شهرداری می دانم . - اینکه با نگاه مدیریتی بخواهیم به بهای انتفاع سرمایه گذار از تمام حق و حقوق خود بگذریم ، اصلا منطقی و پذیرفته نیست. - درتدوین قراردادهای سرمایه گذاری باید شفافیت داشت وتمامی ابعاد پروژه را بررسی و بعد به آن ورود کرد. - متاسفانه بسته های مشوق ما که باید درابتدای کار ارائه بشود ، روشن و واضح نیست و بعد در اجرای پروژه که مشکل ایجاد می شود ، مدیران می خواهند از جایگاه مدیریتی نسبت به رفع مشکل اقدام کنند که شدنی نیست. دراین جلسه مهندس نقیب ، گلدادی ، مقدمی ، سیامکی نیزحضور داشتند و درمورد مغایرتهای موجود در سهم مالکیت شهرداری از محل اجرای پروژه طلای سفید به بحث و تبادل نظر پرداختند.

خبرهای شهری