preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


جلسه تنظیم بودجه سازمانهای شهرداری بجنورد برگزارشد
جلسه تنظیم بودجه سازمانهای شهرداری بجنورد برگزارشد
جلسه تنظیم بودجه سازمانهای شهرداری بجنورد برگزارشد روشن ضمیر ، معاون توسعه مدیریت منابع شهرداری با حضور مدیران عامل و روسای سازمانهای شهرداری ، آیتم های تنظیم بودجه سال 1401 را بر اساس وضعیت موجود بررسی کردند. روشن ضمیر ، حرکت به سمت واقعیت را در تنظیم بودجه متذکر شد و گفت : - باید تمامی مولفه های درآمد زایی را در بودجه بگنجانیم اما مشروط به اینکه با واقعیت همخوانی داشته باشد. - باید همه مدیران و روسای سازمانها به تعهداتی که ایجاد شده و به جذب بودجه متعهد بمانند. - سازمانها را باید به سمت خودکفایی سوق دهیم و در تنظیم بودجه 1401 نباید ازاین مهم غافل بود. معاونت توسعه و مدیریت منابع شهرداری بجنورد در روزهای اخیر با برگزاری جلسات مستمر با مدیران در حال تنظیم بودجه آینده و راهکارهای جذب درآمد هایی است تا بتواند تعهدات ایجاد شده در خدمت توسعه شهر را پاسخ دهد.

خبرهای شهری