preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


سومین جمعه خدمت در شهرداری بجنورد
سومین جمعه خدمت در شهرداری بجنورد رفع آشفتگی های بصری در محور میدان کارگر تا چهارراه خوشی و پل 19 مهر شهردار بجنورد در بازدید صبح جمعه 21 آبان ماه به همراه مدیران شهرداری در سطح شهر حضور یافته و این بار درسطح منطقه دو محوری را بعنوان پایلوت اجرای طرح ساماندهی منظر شهری درنظر گرفتند
سومین جمعه خدمت در شهرداری بجنورد رفع آشفتگی های بصری در محور میدان کارگر تا چهارراه خوشی و پل 19 مهر شهردار بجنورد در بازدید صبح جمعه 21 آبان ماه به همراه مدیران شهرداری در سطح شهر حضور یافته و این بار درسطح منطقه دو محوری را بعنوان پایلوت اجرای طرح ساماندهی منظر شهری درنظر گرفتند. دکترحمیدی شهردار بجنورد: - مدیران محترم به زمان بندی برای اجرای هر طرح پایبند باشند. - عمده معضلات شهری با اعمال کمترین وقت و هزینه قابل رفع و مدیریت است. - گاهی کج سلیقگی یا اهمال در کار موجب بروز برخی مشکلات می شود که نیازمند دقت عمل بیشتر در زمان اجرا و نظارت قوی تر مدیران است. - پیشنهاد استفاده از فضاهای شهری به نفع ایجاد اماکن عمومی و تعریف کاربری های خاص نیازمند مطالعات و ارائه طرح و برنامه است. - اصلاح ترون ها وکاشت شمشادها در مسیر ، اجرای راستگرد درمسیر به منظور ایجاد ایمنی ، جمع آوری پله های بیرون زده که مشرف به پیاده رو هستند ، زیباسازی تابلوها و مبلمان ، جمع آوری و رفع موانع چادریا سایه بانهای املاک تجاری ، جمع آوری تابلوها و پرچم های آویزان به دیوار ، ایمن سازی ناودانها ، رنگ امیزی و زیباسازی دکه ها و کیوسک ها ، هرس درختان ازجمله آشفتگی هایی است که دراین مسیر محسوس است وباید رفع شود. - دیوارهای خطری اماکن متروکه حتما اخطار دریافت کرده و درصورت مراجعه مالک ، اقدامات لازم انجام بگیرد درغیراینصورت شهرداری راسا وارد کار شده و با زیباسازی و دیوارکشی هزینه های انجام شده را در حساب مالک ثبت کند.

خبرهای شهری