preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


پرداخت بدهی های شهروندان به شهرداری
تمهیدات شهرداربجنورد برای پرداخت بدهی های معوقه شهروندان به شهرداری
تمهیدات شهرداربجنورد برای پرداخت بدهی های معوقه شهروندان به شهرداری دکتر حمیدی در نشستی که با شهردار منطقه دو و معاونین شهرسازی داشت ، بر ضرورت تسهیل مراجعین به شهرسازی شهرداری تاکید کرد. دکتر حمیدی ، شهردار بجنورد گفت: - شهرداری برای مالکینی که در امر برج سازی مشارکت فعال داشته و در توسعه شهری نقش مهمی ایفا می کنند برای ادامه روند فعال ، مستلزم حمایت شهرداری هستند. - تخفیفات شهرداری بصورت خاص باید مشمول آن دسته از ساخت و سازهای با ضابطه در بلند مرتبه سازان شود. - موافق درگیری شهرداری با چک و وصول آن نیستم ، تمهیداتی برای معرفی مراجعین به بانک و دریافت تسهیلات اجرا کنیم تا روند مراجعه به شهرداری و اخذ مجوزها تسهیل شود. - باید شرایطی در بهره مندی افراد از تخفیفات شهرداری اعمال کنیم که خوش حسابان در طول سال بتوانند از شرایط تخفیفات استفاده کنند و نیازمند زمان برای اجرای دوره تخفیفات که عمدتا در پایان سال اجرایی میشود ، نباشند.

خبرهای شهری