preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


اجتناب گام دیگر در راه پسماند صفر است.
اجتناب گام دیگر در راه پسماند صفر است.
اجتناب گام دیگر در راه پسماند صفر است. 👆آیا با انتخاب این نوع سبک زندگی انتخاب‌های انسان محدود می‌شود؟ هر سبک زندگی و مکتبی قیدو‌بندهایی، باید و نباید و قوانینی دارد و باید ببینیم ما به ازای این منع‌ها چه چیز به دست می‌آوریم،چون موجب شده است که کمتر مصرف کنیم و دنبال کالا نباشیم یعنی نگاه و نگرشمان استفاده حداقلی از منابع طبیعی و از خودگذشتگی به نفع محیط زیست است. در این نوع سبک زندگی پایبندیم کالاهایی که نیاز نداریم، نخریم. با انتخاب این نوع سبک زندگی تنوع‌طلبی انسان بسیار کاهش پیدا می‌کند و منجر به آن می‌شود که به مصنوعات اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌‌‌داری دیگر تمایل پیدا نکنی و نوعی احساس آزادی به ارمغان می‌آورد و وقت زیادی که برای خرید و تماشای آخرین مُد روز صرف می‌کردی دیگر وجود ندارد و وقتت آزادتر شده و کلی در هزینه و وقتت صرف‌جویی شده است.

خبرهای شهری