preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


خارج شدن شهرداری از نگاه سنتی به نگاه مدرن
شهرداری باید از نگاه سنتی و مدیریت سنتی خارج و رویکرد جدید به روشهای نوین در مدیریت داشته باشد.
دکتر حمیدی شهرداربجنورد: - شهرداری باید از نگاه سنتی و مدیریت سنتی خارج و رویکرد جدید به روشهای نوین در مدیریت داشته باشد. - نیازهای جامعه درسرعت روند اطلاعات و امکانات ، دائما درحال تغییرا ست و شهرداری نیز باید همپای این تغییرات ، رشد کند. - خود را محدود به اجرای برنامه های مشارکتی در حد چاپ لوگو در بنرها نمی دانیم و معتقدم باید مشارکت فعال در همه زمینه های اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم. - شهروندان باید تفاوت ها را احساس کنند و تغییرات را ببینند

خبرهای شهری