preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


رفع آشفتگی های بصری برابر طرح شهردار بجنورد
رفع آشفتگی های بصری برابر طرح شهردار بجنورد
رفع آشفتگی های بصری برابر طرح شهردار بجنورد طی بازدید جمعه گذشته شهردار بجنورد از میدان کارگر به سمت پل 19 مهر ، عوامل و نازیبایی های بصری این محور درسطح منطقه دو بازدید و لیست شد. مهندس شادکام معاون خدمات شهری نیز طی بازدید مشترک با شهردار و مدیران و کارشناسان اجرایی شهرداری منطقه دو در محل حضور یافته و رفع معضلات و آشفتگی های بصری را حوزه بندی کردند. دراین بازدید قرار است الگوی مشابه شهرداری منطقه یک در رفع سد معبر و حذف پله ها درحریم پیاده روها و عناصر مازاد درمبلمان شهری ، صدوراخطار رفع سد معبربه کسبه و بهسازی سایه بانها و انتقال سایه بان و چادر از منظر عمومی شهر به انجام برسد.

خبرهای شهری