preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


ایجاد روزبازارهای تره بار درحمایت ازشهروندان
ایجاد روزبازارهای تره بار درحمایت از سرپرستان خانوار و معرفی صنایع دستی ، پیشنهاد شهردار بجنورد به مدیران شهرداری
ایجاد روزبازارهای تره بار درحمایت از سرپرستان خانوار و معرفی صنایع دستی ، پیشنهاد شهردار بجنورد به مدیران شهرداری معاون خدمات شهری شهرداری در نشست مشترک با آقای موفق رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری از احیای فضاهای بلا استفاده تحت تملک شهرداری به نفع راه اندازی روزبازارها و بازارچه های حمایتی از افراد سرپرست خانوارو معرفی صنایع دستی اشاره کرد و گفت : - طبق دستور شهردار محترم باید بتوانیم از ظرفیت خیرین و دستگاههای متولی بهره ببریم. - راه اندازی بازارچه ها می تواند در کنترل و تعدیل قیمت در بازار و سهولت دسترسی شهروندان به محصول با قیمت عادلانه را فراهم آورد. - روزبازارها باید ظرفیتی برای فعالیت دستفروشان نیز فراهم آوریم. - این جلسه برای بررسی بیشتر وارائه گزارش تکمیلی به روزهای آتی موکول شد.

خبرهای شهری