preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


اعطای شهروند افتخاری به مادر شهید خلیل فلک رفعت
اعطای حکم شهروند افتخاری به مادر شهید خلیل فلک رفعت
اعطای حکم شهروند افتخاری به مادر شهید خلیل فلک رفعت 38 سال چشم انتظاری مادر شهید امروز برمزار شهیدش به اشک نشست مادر شهید خلیل فلک رفعت امروز درمیان جمعیت استقبال کننده به مزار فرزند شهیدش رسید تا انتظاری کشنده و بی جواب امروز به پایان برسد بر مزاری که فرزند شهیدش درآن آرمیده است . مادر شهیدی که مدیریت شهری ( شورای اسلامی و شهرداری بجنورد ) با اهدای نشان شهروند افتخاری – از این پس مادر شهید بزرگوار خلیل فلک رفعت را از خود می دانند چرا که این شهر افتخارمی کند به این نام و نشان ..... و ما باور داریم که همه جای ایران سرای من است ....

خبرهای شهری