preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


کسبه بجنورد در اجرای قانون شهرداری به جای مقاومت ،
کسبه بجنورد در اجرای قانون شهرداری به جای مقاومت ، مشارکت کنند
کسبه بجنورد در اجرای قانون شهرداری به جای مقاومت ، مشارکت کنند مهلت اخطارها پایان گرفت ، تخلفات شهری جمع‌آوری شد. کمالی، رئیس اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهرداری بجنورد گفت : _ اجرای طرح ساماندهی سیمای منظر شهری برابر دستور دکتر حمیدی به صورت پایلوت در خیابان شهید بهشتی شمالی مورد بازبینی و کلیه موانع در ایجاد آشفتگی بصری در ردیف ساماندهی قرار گرفت. _ در مرحله اول با حذف عناصر زائد و صدور اخطار به کسبه برای رفع سد معبر با تعیین مهلت زمانی اقداماتی را به انجام رساندیم و در بازدید مجدد با رئیس بازرسی شهرداری از این خیابان متاسفانه بی توجهی به اخطارها و قانون گریزی برخی کسبه ما را ناگزیر کرد راسآ نسبت به رفع سد معبر اقدام کنیم . _ در ۲۴ ساعت گذشته پنج دکه کفاشی _ دو سازه میوه فروشی و سه سایه بان فرسوده جمع آوری شد. _ زندگی شهری تابع قوانینی است که منافع آن باید متوجه عموم افراد بشود و سد معبر نمونه بارز تضییع حقوق شهروندی است.

خبرهای شهری