preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


سرهنگ نامنی به همراه معاونین تیپ 130 شهید دلجویان
سرهنگ نامنی به همراه معاونین تیپ 130 شهید دلجویان ارتش به دیدار شهردار آمدند دراین نشست صمیمی که متعاقب بازدید شهردار از اراضی نیازمند بازگشایی در محدوده پادگان ارتش داشت ، انجام شد ، حفظ و گسترش تعاملات در بازگشایی املاک مورد تاکید طرفین قرار گرفت. دکترحمیدی ، اقدامات شهرداری را در راستای توسعه بخشی شهر و خدمت به شهروندان در تحقق یک مطالبه عمومی برای بازگشایی املاک امتداد بلوار آیت اله بجنوردی اشاره کرد و گفت : باور داریم فرماندهان محترم ارتش تیپ شهید دلجویان ، در جبهه حامی شهروندان قرار دارند و برای توسعه شهرنهایت همکاری را خواهند داشت. سرهنگ نامنی فرمانده ارتش تیپ 130 شهید دلجویان نیزدراین نشست به همکاری سنوات گذشته ارتش در بازگشایی پادگان خیابان بسیج اشاره کرده و گفت: ازتمام امکانات و ظرفیتهای موجود برای اجرای بازگشایی ها استفاده خواهیم کرد و امیدواریم شهرداری نیز در صدور مجوزها یا روند توافقات با ارتش همکاری متقابل داشته باشند.
سرهنگ نامنی به همراه معاونین تیپ 130 شهید دلجویان ارتش به دیدار شهردار آمدند دراین نشست صمیمی که متعاقب بازدید شهردار از اراضی نیازمند بازگشایی در محدوده پادگان ارتش داشت ، انجام شد ، حفظ و گسترش تعاملات در بازگشایی املاک مورد تاکید طرفین قرار گرفت. دکترحمیدی ، اقدامات شهرداری را در راستای توسعه بخشی شهر و خدمت به شهروندان در تحقق یک مطالبه عمومی برای بازگشایی املاک امتداد بلوار آیت اله بجنوردی اشاره کرد و گفت : باور داریم فرماندهان محترم ارتش تیپ شهید دلجویان ، در جبهه حامی شهروندان قرار دارند و برای توسعه شهرنهایت همکاری را خواهند داشت. سرهنگ نامنی فرمانده ارتش تیپ 130 شهید دلجویان نیزدراین نشست به همکاری سنوات گذشته ارتش در بازگشایی پادگان خیابان بسیج اشاره کرده و گفت: ازتمام امکانات و ظرفیتهای موجود برای اجرای بازگشایی ها استفاده خواهیم کرد و امیدواریم شهرداری نیز در صدور مجوزها یا روند توافقات با ارتش همکاری متقابل داشته باشند.

خبرهای شهری