preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


بازدید از پروژه های نیمه تمام عمرانی بجنورد
بازدید از پروژه های نیمه تمام عمرانی بجنورد
بازدید از پروژه های نیمه تمام عمرانی بجنورد شهردار بجنورد در بازدید مشترک اعضای شورای اسلامی از پروژه های نیمه تمام عمرانی عنوان کرد : اتمام پروژه‌های نیمه تمام با تمرکز بر رفع مشکلات حقوقی و تامین اعتبار مورد نیاز را در راس فعالیت‌های عمرانی قرار خواهیم داد. گود کشتی با چوخه و مجموعه ورزشی روباز پارک دوبرار و ناظر آباد ، دو مجموعه‌ای بود که به توصیه دلیریان ، رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر و به همراهی مغروری ، عضو شورای اسلامی مورد بازدید قرار گرفت. _ دکتر حمیدی استفاده از فضاهای ورزشی روباز در ناظرآباد را با تهیه وسایل بازی و طراحی اراضی برای استفاده ورزش های مختلف بومی محلی مورد تاکید قرار داد و گفت : برنامه جامعی برای استفاده این مجموعه ها در دستور کار قرار خواهیم داد. شهردار بجنورد در بازدید مشترک اعضای شورای اسلامی از پروژه های نیمه تمام عمرانی عنوان کرد : اتمام پروژه‌های نیمه تمام با تمرکز بر رفع مشکلات حقوقی و تامین اعتبار مورد نیاز را در راس فعالیت‌های عمرانی قرار خواهیم داد. گود کشتی با چوخه و مجموعه ورزشی روباز پارک دوبرار و ناظر آباد ، دو مجموعه‌ای بود که به توصیه دلیریان ، رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر و به همراهی مغروری ، عضو شورای اسلامی مورد بازدید قرار گرفت. _ دکتر حمیدی استفاده از فضاهای ورزشی روباز در ناظرآباد را با تهیه وسایل بازی و طراحی اراضی برای استفاده ورزش های مختلف بومی محلی مورد تاکید قرار داد و گفت : برنامه جامعی برای استفاده این مجموعه ها در دستور کار قرار خواهیم داد.

خبرهای شهری