preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


شهردار بجنورد طرح نگهداشت شهر را درمحوردوم
شهردار بجنورد طرح نگهداشت شهر را درمحوردوم
شهردار بجنورد طرح نگهداشت شهر را درمحوردوم اجرا میکند. 🔹دکترحمیدی در بازدید سطح شهر که به همراه مدیران شهرداری 6 صبح ۲۰ آذر انجام گرفت ، از تداوم اجرای طرح " نگهداشت شهر" خبرداد و گفت: دراین طرح ، شهر را در محورهای شمالی و جنوبی از کلیه عناصر نازیبا پاکسازی کرده و با تعمیر و مرمت ، مدیریت ترافیکی و ساماندهی خدمات شهر؛ بحث نگهداشت شهر را اجرایی می کنیم. 🌸به گفته شهردار بعد از اجرای موفقیت آمیزپاکسازی خیابان و رفع آشفتگی های بصری و سامان بخشی ترافیکی ؛ عمرانی و .... درمحور خیابان شریعتی شمالی به جنوبی ، اینک درسطح منقطه یک حد فاصل چهارراه مخابرات تا آینه خانه مفخم درطرح نگهداشت شهر از عناصر نازیبای بصری پاکسازی و سامان دهی خواهد شد. 🌸اجرای این طرح دوهفته زمانی تعیین شده است و درآن قرار است علاوه بر حذف عناصر آشفته بصری ، نسبت به مرمت سنگ فرش ها ، ترمیم فضای سبز ، رفع سد معبر ؛ مدیریت ترافیکی و بهسازی مسیر اقداماتی به انجام برسد.

خبرهای شهری