preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


احیاکلاسهای آموزشی فرهنگسرای شهروند شهرداری بجنورد
کلاسهای آموزشی فرهنگسرای شهروند شهرداری بجنورد جان تازه می‌گیرد.
کلاسهای آموزشی فرهنگسرای شهروند شهرداری بجنورد جان تازه می‌گیرد. بازدید از مجموعه فرهنگسرای شهروند با دستور احیای کلاس های آموزشی و توسعه خدمات عمومی طی امشب با حضور شهردار انجام گرفت. شهردار گفت : کاهش موج ابتلا به کرونا؛ نوید تقویت اجتماعات فرهنگی را میدهد. دکتر حمیدی بر لزوم سامان بخشی به فعالیت های اجتماعی فرهنگی و تغییرات در چیدمان فضاهای اداری تاکید کرد. دراین بازدید روشن‌ضمیر معاون توسعه مدیریت و منابع ؛ موفق_ رئیس سازمان فرهنگی؛ ایمانی_ مدیر ارتباطات شهرداری حضور داشتند.

خبرهای شهری