preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


مشارکت زیبای کسبه چهارراه مخابرات بجنورد
مشارکت زیبای کسبه چهارراه مخابرات بجنورد در اطفای حریق خودرو شب گذشته طی بروز حادثه ای ، یک دستگاه سمند سواری دچار حریق شد که با حضور کسبه و استفاده از کپسول های اطفای حریق ، بلافاصله و قبل از رسیدن مامورین آتش نشانی ، حریق را خاموش کردند. صحراگرد ، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با تقدیر از شهروندان مسئول و متعهد بجنوردی گفت : دواکیپ ازایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی به محل حادثه رفته و گزارش خود را تکمیل کردند. صحراگرد عنوان کرد: یکی از آرزوهای دیرین مدیریت شهری ، تحقق مشارکت شهروندی است و دراین عملیات ، مشارکت شهروندی به عینیت رسید و ما شاهد بودیم دغدغه کسبه برای نجات یک شهروند چه زیبا شکل گرفت که جای تقدیر و تشکر دارد. #شهرداری_بجنورد_مشارکت_شهروندی_مهار_آتش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی و شهرداری بجنورد – 28 آذر
مشارکت زیبای کسبه چهارراه مخابرات بجنورد در اطفای حریق خودرو شب گذشته طی بروز حادثه ای ، یک دستگاه سمند سواری دچار حریق شد که با حضور کسبه و استفاده از کپسول های اطفای حریق ، بلافاصله و قبل از رسیدن مامورین آتش نشانی ، حریق را خاموش کردند. صحراگرد ، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با تقدیر از شهروندان مسئول و متعهد بجنوردی گفت : دواکیپ ازایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی به محل حادثه رفته و گزارش خود را تکمیل کردند. صحراگرد عنوان کرد: یکی از آرزوهای دیرین مدیریت شهری ، تحقق مشارکت شهروندی است و دراین عملیات ، مشارکت شهروندی به عینیت رسید و ما شاهد بودیم دغدغه کسبه برای نجات یک شهروند چه زیبا شکل گرفت که جای تقدیر و تشکر دارد. #شهرداری_بجنورد_مشارکت_شهروندی_مهار_آتش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی و شهرداری بجنورد – 28 آذر

خبرهای شهری