preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


جمعه هایی که برای شهرداری تعطیل نیست
جمعه هایی که برای شهرداری تعطیل نیست صبح جمعه 26 آذرماه شهردار بجنورد در بازدید از اجرای " طرح نگهداشت شهر" در محور شهرک شاهد ، از روند خدمات عمرانی درمنطقه بازدید کرد. دکتر حمیدی شهردار بجنورد عنوان کرد : در طرح نگهداشت شهر درواقع یک چالش پیش روی مدیرانمان قرار داده ایم که چشمشان به دیدن معضلات عادت نکند ، عمده این مشکلات و معضلات با کوچکترین هزینه ای رفع می شود اما بی توجهی به آن در گذر زمان خسارتهای بیشتری را متوجه اموال عمومی و بیت المال می کند . مرمت و تعمیر سنگ های شکسته در کف پیاده روها ، موزاییک فرش ها و جداول در امتداد جوی ها ازجمله عیوبی است که به گفته شهردار به دیدنشان عادت کرده ایم ، اما نباید این گونه باشد. دکتر حمیدی طرح نگهداشت شهر را در راستای حفظ منابع مالی شهرداری و جلوگیری از اسراف بیت المال توصیف کرد و گفت : ارتقای کیفی زندگی شهری ، زیباسازی و ایمن سازی معابر از دیگر مزایای اجرای طرح است .
جمعه هایی که برای شهرداری تعطیل نیست صبح جمعه 26 آذرماه شهردار بجنورد در بازدید از اجرای " طرح نگهداشت شهر" در محور شهرک شاهد ، از روند خدمات عمرانی درمنطقه بازدید کرد. دکتر حمیدی شهردار بجنورد عنوان کرد : در طرح نگهداشت شهر درواقع یک چالش پیش روی مدیرانمان قرار داده ایم که چشمشان به دیدن معضلات عادت نکند ، عمده این مشکلات و معضلات با کوچکترین هزینه ای رفع می شود اما بی توجهی به آن در گذر زمان خسارتهای بیشتری را متوجه اموال عمومی و بیت المال می کند . مرمت و تعمیر سنگ های شکسته در کف پیاده روها ، موزاییک فرش ها و جداول در امتداد جوی ها ازجمله عیوبی است که به گفته شهردار به دیدنشان عادت کرده ایم ، اما نباید این گونه باشد. دکتر حمیدی طرح نگهداشت شهر را در راستای حفظ منابع مالی شهرداری و جلوگیری از اسراف بیت المال توصیف کرد و گفت : ارتقای کیفی زندگی شهری ، زیباسازی و ایمن سازی معابر از دیگر مزایای اجرای طرح است .

خبرهای شهری