preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


گامهای اجرایی شهرداری در تفکیک زباله از مبدا
گامهای اجرایی شهرداری در تفکیک زباله از مبدا قربانی رئیس سازمان پسماند شهرداری بجنورد اعلام کرد: - فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا زمان بر است اما معتقدیم باید هرچه زودتر گامهایی برای ترغیب شهروندان به تفکیک از مبدا برداریم. - راه اندازی غرفه های بازیافت در محلات می تواند مشوق شهروندان برای تفکیک زباله باشد تا در قبال آن و برابر ارزش آن ، اقلام مورد نیازشان را دریافت کنند. - .
گامهای اجرایی شهرداری در تفکیک زباله از مبدا قربانی رئیس سازمان پسماند شهرداری بجنورد اعلام کرد: - فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا زمان بر است اما معتقدیم باید هرچه زودتر گامهایی برای ترغیب شهروندان به تفکیک از مبدا برداریم. - راه اندازی غرفه های بازیافت در محلات می تواند مشوق شهروندان برای تفکیک زباله باشد تا در قبال آن و برابر ارزش آن ، اقلام مورد نیازشان را دریافت کنند. - نشست با مدیران ادارات و ترغیب مدیران به جانمایی سطل های زباله با تفکیک نوع آن ، یکی دیگر از فعالیتهای این سازمان است که اتفاقا اجرای آاز سطح رضایمندی و استقبال خوبی در سطح ادارات برخوردار است .

خبرهای شهری