preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


جلسه بررسی متمم بودجه شهرداری برگزارشد
جلسه بررسی متمم بودجه شهرداری بجنورد برگزار شد دکتر حمیدی ؛ بر ضرورت اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی با اولویت توجه به محلات کم برخوردار تاکید کرد.
جلسه بررسی متمم بودجه شهرداری بجنورد برگزار شد دکتر حمیدی ؛ بر ضرورت اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی با اولویت توجه به محلات کم برخوردار تاکید کرد. شهردار بجنورد ، اصلاح متمم بودجه را بر اساس وضعیت مالی شهرداری و شرایط اقتصادی با توجه به ضرورت ها و اولویت بندی مهمترین پروژه های خدماتی و عمرانی مورد توجه قرار داد و گفت : در تدوین برنامه های اجرایی باید ضرورت و اهمیت و تاثیر اجرای آن را بر کیفیت زندگی شهروندی در نظر بگیریم و اگر در طول سال جذب اعتبار یک پروژه صفر است؛ یعنی ضرورت نداشته و نباید در برنامه می‌آمد و این پذیرفته نیست. در متمم اولویت ها را درجه گذاری و در باقیمانده سال مالی بر مبنای توان اقتصادی شهرداری امور معوقه را اجرایی کنیم و در صورت نیاز به جذب اعتبار، در بودجه سال ۱۴۰۱ در ردیف جذب قراربگیرد. در این جلسه مدیران و کارشناسان حوزه مالی حضور داشتند و نسبت به وضعیت پروژه های هربخش توضیحاتی ارائه کردند. #شهرداری_بودجه_جلسه_متمم مدیریت ارتباطات شورای اسلامی و شهرداری بجنورد

خبرهای شهری