preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


طرح ممنوعیت ملات سازی در خیابان های بجنورد
طرح ممنوعیت ملات سازی در خیابان های بجنورد اجرا میشود
طرح ممنوعیت ملات سازی در خیابان های بجنورد اجرا میشود هجرتی ؛ رئیس اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها شهرداری بجنورد از آغاز اجرای طرح نظارت بر مقررات ساختمانی خبر داد و گفت : بخشی از مقررات ساختمانی در حوزه مدیریت شهری قراردارد و طی بازدید از سطح شهر مواردی که در عملیات ساخت و ساز ناقض این مقررات است یا به تاسیسات شهری آسیب میزند ؛ شناسایی و با صدور اخطار به مالک ؛ برای رفع آن مهلت زمانی تعیین می‌کنیم . هجرتی گفت : درست کردن ملات بر روی آسفالت خیابان از منظر زیبایی شهری و آسیب به بافت آسفالت یکی از مواردی است که با اعمال طرح نظارت؛ از این پس مالکین ملزم به اعمال ان و ساخت ملات در باکس مخصوص هستند. حصارکشی در محل اجرای عملیات ساختمانی و داربست گذاری برای جلوگیری از بروز مخاطرات در ساخت و سازها از دیگر مواردی است که در این طرح مورد نظارت قرار می گیرد. #شهرداری_بجنورد_ساخت_سازها_مقررات #شهرداری_رییس_اداره_مهندسی مدیریت ارتباطات شورای اسلامی و شهرداری بجنورد.۲۸ آذر

خبرهای شهری