preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


شاخه گل نرگس شیراز هدیه شهروند قدرشناس به پرسنل
شاخه گل نرگس شیراز هدیه شهروند قدرشناس به پرسنل شهرداری بجنورد شهروند قدرشناس بجنوردی ازپرسنل شهرداری سپاسگزاری کرد امروز صبح ، خانم سجودی بخشی از تولیدات گل خود را به ظرفیت دویست شاخه گل نرگس برای قدردانی از زحمات کارکنان شهرداری ، تقدیم ایشان کرد. خانم سجودی گفت: بخش بزرگی از خدماتی که هر روزاجرای آن را نمی بینیم اما کاملا احساس می شود ، ازنظافت تا شبکه حمل ونقل و ... همه وهمه با همت پرسنل شهرداری به انجام می رسد و باخودم فکر کردم با این اقدام بخشی از احساس قدردانی خودم بعنوان یک شهروند را اعلام کنم. دویست شاخه گل نرگس امروز مهمان میزپرسنل شهرداری شد تا با علم به اینکه شهربجنورد شهروندان قدرشناسی دارد که خدمات را می بینند و قدر می دانند ، از امروز با روحیه ای بالاترو بهتربه خدمت گزاری به شهروندان بپردازند. گفتنی است ارزش ریالی گلهای اهدا شده بالغ بر شانزده میلیون ریال است. #شهرداری_بجنورد_قدر_شناسی_شهروند_شاخه_گل_نرگس_شیراز مدیریت ارتباطات شورای اسلامی و شهرداری بجنورد
شاخه گل نرگس شیراز هدیه شهروند قدرشناس به پرسنل شهرداری بجنورد شهروند قدرشناس بجنوردی ازپرسنل شهرداری سپاسگزاری کرد امروز صبح ، خانم سجودی بخشی از تولیدات گل خود را به ظرفیت دویست شاخه گل نرگس برای قدردانی از زحمات کارکنان شهرداری ، تقدیم ایشان کرد. خانم سجودی گفت: بخش بزرگی از خدماتی که هر روزاجرای آن را نمی بینیم اما کاملا احساس می شود ، ازنظافت تا شبکه حمل ونقل و ... همه وهمه با همت پرسنل شهرداری به انجام می رسد و باخودم فکر کردم با این اقدام بخشی از احساس قدردانی خودم بعنوان یک شهروند را اعلام کنم. دویست شاخه گل نرگس امروز مهمان میزپرسنل شهرداری شد تا با علم به اینکه شهربجنورد شهروندان قدرشناسی دارد که خدمات را می بینند و قدر می دانند ، از امروز با روحیه ای بالاترو بهتربه خدمت گزاری به شهروندان بپردازند. گفتنی است ارزش ریالی گلهای اهدا شده بالغ بر شانزده میلیون ریال است. #شهرداری_بجنورد_قدر_شناسی_شهروند_شاخه_گل_نرگس_شیراز مدیریت ارتباطات شورای اسلامی و شهرداری بجنورد

خبرهای شهری