preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


هدیه شهردار بجنورد به خانه سالمندان ، محوطه سازی
هدیه شهردار بجنورد به خانه سالمندان ، محوطه سازی و بهسازی فضای سبز مجموعه طی بازدید مشترک امروز شهردار و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از خانه سالمندان ، دکتر حمیدی دستور محوطه سازی و احیای فضاهای سبز محوطه نگهداری را صادر کرد. شهردار برضرورت حفظ روحیه و شادابی در کهنسالی تاکید کرد وگفت: ایجاد فضاهای سبز می تواند به نشاط روحی افراد کمک کند و با افتخار این وظیفه را برای کهنسالان عزیز در مجموعه خانه سالمندان به انجام می رسانیم. دراین بازدید آقای اسپیدکارضمن قدردانی از خدمات شهردار بجنورد ، توجه به خانه سالمندان را مورد تقدیر دانست. #شهرداری_بجنورد_خانه_سالمندان_بازدید_محوطه_سازی مدیریت ارتباطات شورای اسلامی و شهرداری بجنورد
هدیه شهردار بجنورد به خانه سالمندان ، محوطه سازی و بهسازی فضای سبز مجموعه طی بازدید مشترک امروز شهردار و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از خانه سالمندان ، دکتر حمیدی دستور محوطه سازی و احیای فضاهای سبز محوطه نگهداری را صادر کرد. شهردار برضرورت حفظ روحیه و شادابی در کهنسالی تاکید کرد وگفت: ایجاد فضاهای سبز می تواند به نشاط روحی افراد کمک کند و با افتخار این وظیفه را برای کهنسالان عزیز در مجموعه خانه سالمندان به انجام می رسانیم. دراین بازدید آقای اسپیدکارضمن قدردانی از خدمات شهردار بجنورد ، توجه به خانه سالمندان را مورد تقدیر دانست. #شهرداری_بجنورد_خانه_سالمندان_بازدید_محوطه_سازی مدیریت ارتباطات شورای اسلامی و شهرداری بجنورد

خبرهای شهری