preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


قدردانی متقابل شهرداربجنورد از شهروندان خوب بجنورد
قدردانی متقابل شهرداربجنورد از شهروندان خوب بجنوردی
شهرداربجنورد: وجود شهروندان با فرهنگ بجنوردی یکی از برترین ظرفیتهای باالقوه این شهر است. دکترحمیدی درحاشیه اهدای گل شهروند قدرشناس به کارکنان شهرداری گفت: بجنورد به داشتن شهروندان قدرشناس و با فرهنگ معروف است و چه افتخاری بالاتر ازاینکه برای چنین مردم شریف و قدردانی خدمت کردن که کار را می بینند ، اگر نیاز به مشارکت داشته باشد ، مشارکت می کنند. انسانهای فرهیخته و عزیزی که طی دو ماه گذشته از زمان حضورم درکسوت شهردار بجنورد بارها و بارها حس غرور به من بخشید. پیرمرد کهنسال عزیزی که دست به جارو شده و جلوی محوطه کارش را نظافت می کند ، کسبه ای که برای مهار آتش قبل از آمدن مامورین به محل پیش قدم می شوند ، شهروندی که امانت دار اموال مفقود شده است تا آنرا به صاحبش بازگرداند و امروز شهروندی که با هدیه شاخه گل زحمات پرسنل مان را پاس می دارد. شهروندان خوب بجنوردی ، برای حضورم درجمع شما خوبان خدا را شکر می کنم و این سطح مشارکت عمومی جای تقدیر دارد . به امید اینکه تک تک شهروندان عزیز برای آینده شهر خود را مسئول و متعهد بدانند و ما هر روز شاهد مشارکت بیشتر درامر حفظ و نگهداری از تاسیسات شهری و اجرای امور مدیریت شهری باشیم. حمیدی راوری – شهردار

خبرهای شهری