preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


ایجاد روزبازارمحلی یک ضرورت مهم فراموش شده
ایجاد روزبازارمحلی یک ضرورت مهم فراموش شده در بجنورد مهندس شادکام معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد با ذکر اینکه فقدان روزبازار در بجنورد کاملا احساس می شود ، بیان کرد: روزبازارها در ایجاد امکان دسترسی آسان شهروندان به نیازهای روزمره از تره بار و میوه و سایر مایحتاج های خانواده و با هدف تعدیل قیمت ها مهم هستند و شهرداری درحال تدارک ایجاد اولین روزبازارهای محلی در شهر است . به گفته این مسئول ، اولویت ایجاد روزبازار در اراضی تحت مالکیت شهرداری خواهد بود تا برای طولانی مدت نیز ماندگار و فعالیت بازار برقرار باشد. ایجاد سازه سبک برای راه اندازی غرفه های فروش با قابلیت عرضه کلی مایحتاج خانواده در روزبازارها فراهم خواهد شد. #شهرداری_بجنورد_روزبازار_محلی مدیریت ارتباطات شورای اسلامی وشهرداری بجنورد
ایجاد روزبازارمحلی یک ضرورت مهم فراموش شده در بجنورد مهندس شادکام معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد با ذکر اینکه فقدان روزبازار در بجنورد کاملا احساس می شود ، بیان کرد: روزبازارها در ایجاد امکان دسترسی آسان شهروندان به نیازهای روزمره از تره بار و میوه و سایر مایحتاج های خانواده و با هدف تعدیل قیمت ها مهم هستند و شهرداری درحال تدارک ایجاد اولین روزبازارهای محلی در شهر است . به گفته این مسئول ، اولویت ایجاد روزبازار در اراضی تحت مالکیت شهرداری خواهد بود تا برای طولانی مدت نیز ماندگار و فعالیت بازار برقرار باشد. ایجاد سازه سبک برای راه اندازی غرفه های فروش با قابلیت عرضه کلی مایحتاج خانواده در روزبازارها فراهم خواهد شد. #شهرداری_بجنورد_روزبازار_محلی مدیریت ارتباطات شورای اسلامی وشهرداری بجنورد

خبرهای شهری