preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


زیباسازی فضای شهری با نقاشی باکس های برق و مخابرات
زیباسازی فضای شهری با نقاشی باکس های برق و مخابرات در بجنورد . معاونت خدمات شهری شهرداری بجنورد با بیان این خبر گفت : در ادامه طرح نگهداشت شهر و با هدف زیباسازی تابلوهای برق و مخابرات در معابر اصلی و رفع نازیبایی‌های بصری در سطح شهر، این تابلوها رنگ آمیزی و نقاشی می شود. مهندس شادکام عنوان کرد: یکی از رسالت ها و برنامه های اصلی اداره زیباسازی ، حذف زوائد و نازیبایی ها از چهره شهر است. وی اظهار داشت : نصب برچسب های تبلیغاتی بر روی تابلوهای برق در معابر و خیابان‌های اصلی موجب نازیبایی چهره بصری شهر شده است و بر این اساس رنگ آمیزی و نقاشی تابلو های برق و مخابرات در معابر اصلی شهر در دستور کار قرار گرفته است و تصریح نمودند این طرح در جهت ارتقاء کیفیت بصری معابر اصلی در حال اجراست . معاونت خدمات شهری افزود: در حال حاضر کلیه باکس ها در مسیرهای مشخص شده رنگ آمیزی شده است و تعداد ۳ عدد نیز با طرح هایی زیبا منقوش گردیده است و این روند در کل شهر ادامه خواهد یافت . مهندس شادکام ابراز امیدواری کرد : پس از رنگ آمیزی و نقاشی این تابلوها، شهروندان محترم از چسباندن برچسب های تبلیغاتی خودداری و ما را
زیباسازی فضای شهری با نقاشی باکس های برق و مخابرات در بجنورد . معاونت خدمات شهری شهرداری بجنورد با بیان این خبر گفت : در ادامه طرح نگهداشت شهر و با هدف زیباسازی تابلوهای برق و مخابرات در معابر اصلی و رفع نازیبایی‌های بصری در سطح شهر، این تابلوها رنگ آمیزی و نقاشی می شود. مهندس شادکام عنوان کرد: یکی از رسالت ها و برنامه های اصلی اداره زیباسازی ، حذف زوائد و نازیبایی ها از چهره شهر است. وی اظهار داشت : نصب برچسب های تبلیغاتی بر روی تابلوهای برق در معابر و خیابان‌های اصلی موجب نازیبایی چهره بصری شهر شده است و بر این اساس رنگ آمیزی و نقاشی تابلو های برق و مخابرات در معابر اصلی شهر در دستور کار قرار گرفته است و تصریح نمودند این طرح در جهت ارتقاء کیفیت بصری معابر اصلی در حال اجراست . معاونت خدمات شهری افزود: در حال حاضر کلیه باکس ها در مسیرهای مشخص شده رنگ آمیزی شده است و تعداد ۳ عدد نیز با طرح هایی زیبا منقوش گردیده است و این روند در کل شهر ادامه خواهد یافت . مهندس شادکام ابراز امیدواری کرد : پس از رنگ آمیزی و نقاشی این تابلوها، شهروندان محترم از چسباندن برچسب های تبلیغاتی خودداری و ما را در زیباسازی زیباسازی سطح شهر یاری نمایند.

خبرهای شهری