preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


مرحله سوم پروژه اصلاح و واکاری فضای سبز معابر شهری
مرحله سوم پروژه اصلاح و واکاری فضای سبز معابر شهری در خیابان شریعتی جنوبی آغاز شد. رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد با بیان این خبر گفت: پس از اتمام پروژه اصلاح و واکاری فضای سبز حاشیه معابر شهری در خیابان‌های شهید بهشتی در دو محور شمالی و جنوبی (حد فاصل میدان کارگر تا چهار راه شهرداری) و خیابان شهید چمران (حدفاصل میدان کارگر تا پل ۱۹ مهر) در مرحله سوم شمشاد کاری خیابان شریعتی جنوبی در دستور کار این سازمان قرار گرفت . عباسعلی مهماندوست افزود: در حال حاضر این پروژه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد . مهندس مهماندوست گفت : پیش بینی می گردد در اجرای این پروژه حدود ۵ هزار اصلیه شمشاد مورد استفاده قرار گیرد . وی هرس و بازپیرایی درختان و حذف پاجوش ها و تنه جوش ها را از سایر اقدامات این سازمان در جهت اصلاح فضای سبز مسیر برشمرد. رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد در خاتمه خاطرنشان کرد: در پروژه اصلاح و واکاری فضای سبز و شمشاد کاری معابر شهری تا کنون حدود ۱۵ هزار از شمشاد مورد استفاده قرار گرفته است.
مرحله سوم پروژه اصلاح و واکاری فضای سبز معابر شهری در خیابان شریعتی جنوبی آغاز شد. رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد با بیان این خبر گفت: پس از اتمام پروژه اصلاح و واکاری فضای سبز حاشیه معابر شهری در خیابان‌های شهید بهشتی در دو محور شمالی و جنوبی (حد فاصل میدان کارگر تا چهار راه شهرداری) و خیابان شهید چمران (حدفاصل میدان کارگر تا پل ۱۹ مهر) در مرحله سوم شمشاد کاری خیابان شریعتی جنوبی در دستور کار این سازمان قرار گرفت . عباسعلی مهماندوست افزود: در حال حاضر این پروژه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد . مهندس مهماندوست گفت : پیش بینی می گردد در اجرای این پروژه حدود ۵ هزار اصلیه شمشاد مورد استفاده قرار گیرد . وی هرس و بازپیرایی درختان و حذف پاجوش ها و تنه جوش ها را از سایر اقدامات این سازمان در جهت اصلاح فضای سبز مسیر برشمرد. رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد در خاتمه خاطرنشان کرد: در پروژه اصلاح و واکاری فضای سبز و شمشاد کاری معابر شهری تا کنون حدود ۱۵ هزار از شمشاد مورد استفاده قرار گرفته است.

خبرهای شهری