preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


درخت کاری و زیباسازی اراضی پیرامون ایستگاه زباله
درخت کاری و زیباسازی اراضی پیرامون ایستگاه زباله برای تلطیف هوا و کاهش آلاینده ها آغاز شد رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد خبر داد: اراضی اطراف ایستگاه میانی زباله درخت کاری می شود . رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد با بیان این خبر گفت: با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا در محل دپوی زباله، این سازمان درختکاری و توسعه فضای سبز اراضی پیرامون ایستگاه میانی زباله را آغاز نموده است. عباسعلی مهماندوست عنوان کرد : این پروژه در اراضی واقع در مجاورت کشتارگاه صنعتی به مساحت ۱۰ هکتار اجرا می گردد. وی افزود: در حال حاضر در مرحله اجرای عملیات ترازگیری و بانک زنی باشیم که حدوداً پروژه ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مهندس مهماندوست استفاده و کاشت انواع نهال های مثمر را یکی دیگر از مهمترین ویژگی های این پروژه برای شمرد و تاکید کرد تکمیل این پروژه نقش بسزایی را در تلطیف هوا، جلوگیری از بوی بد ناشی از زباله ها و همچنین زیباسازی محل دارد.
درخت کاری و زیباسازی اراضی پیرامون ایستگاه زباله برای تلطیف هوا و کاهش آلاینده ها آغاز شد رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد خبر داد: اراضی اطراف ایستگاه میانی زباله درخت کاری می شود . رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بجنورد با بیان این خبر گفت: با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا در محل دپوی زباله، این سازمان درختکاری و توسعه فضای سبز اراضی پیرامون ایستگاه میانی زباله را آغاز نموده است. عباسعلی مهماندوست عنوان کرد : این پروژه در اراضی واقع در مجاورت کشتارگاه صنعتی به مساحت ۱۰ هکتار اجرا می گردد. وی افزود: در حال حاضر در مرحله اجرای عملیات ترازگیری و بانک زنی باشیم که حدوداً پروژه ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مهندس مهماندوست استفاده و کاشت انواع نهال های مثمر را یکی دیگر از مهمترین ویژگی های این پروژه برای شمرد و تاکید کرد تکمیل این پروژه نقش بسزایی را در تلطیف هوا، جلوگیری از بوی بد ناشی از زباله ها و همچنین زیباسازی محل دارد.

خبرهای شهری